Voorschot Subsidie Praktijkleren voor MBO-praktijkleerplaatsen

14 mei 2020
14 mei 2020 charlotte

Voorschot Subsidie Praktijkleren voor MBO-praktijkleerplaatsen

In de vierde week van mei opent het loket voor subsidieregeling Praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het MBO. Het RVO heeft dit besloten om werkgevers tijdens de Coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten. Daarnaast is het doel van RVO om praktijkplaatsen in het MBO te kunnen laten bestaan.

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkplaatsen in het MBO, niet in de categorieën vo/pro/vso/hbo en promovendi/toio’s. Met dit voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie namelijk dat de aanvrager een SBB erkend leerbedrijf moet zijn en in het schooljaar 2019/2020 een of meer bbl0studenten begeleid.
Het voorschot is alleen aan te vragen tot het moment van invoering van de Coronamaatregelen, op 16 maart 2020. Door dit op deze manier te doen wil RVO voorkomen dat er risico is op terugvordering.

Belangrijk:
Wanneer het voorschot is aangevraagd is het belangrijk dat uiterlijk op 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren is ingediend. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Indien er geen definitieve subsidie aanvraag wordt ingediend zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

, , ,