Wist u dat?

25 juni 2020
25 juni 2020 charlotte

Wist u dat?

Wist u dat: Als een stagiaire eerder stopt met zijn stage u als leerbedrijf gewoon subsidie achteraf kan aanvragen?

Wanneer de stagiaire eerder stopt kan u als leerbedrijf toch de subsidie Praktijkleren aanvragen over de gewerkte periode, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden. Ook als de stagiaire stopt met zijn opleiding of stopt bij u als leerbedrijf kan er over de periode dat er begeleiding is gegeven toch subsidie worden verkregen.
U krijgt dan als leerbedrijf de subsidie Praktijkleren naar rato.

Bijvoorbeeld:
In 2020 is het subsidie bedrag maximaal €2700,- mits het subsidieplafond niet wordt bereikt. Om dit maximale subsidiebedrag te krijgen moet er minimaal 40 weken begeleiding hebben plaats gevonden. Stel de stagiaire heeft 20 begeleidingsweken binnen uw bedrijf dan heeft het bedrijf recht op de helft van de maximale subsidie. Let op: De stagiaire dient minimaal 16 uur per week te werken binnen het leerbedrijf.

Ondersteuning nodig met uw aanvraag? Klik hier! 

, ,