Extra subsidie MBO BBL-leerplek

29 juni 2021
29 juni 2021 charlotte

Extra subsidie MBO BBL-leerplek

Net als bij de aanvraag subsidie Praktijkleren 2020 kan je ook in 2021 een extra subsidie krijgen wanneer u een erkend leerbedrijf bent in de sectoren:

  • Landbouw
  • Horeca
  • Recreatie
  • Conjunctuurgevoelige sectoren

Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor studiejaar 2021 een totaal van €10,6 miljoen beschikbaar gemaakt. Deze subsidie wordt afhankelijk van het aantal aanvragen onderverdeeld. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding. Vergeet bij uw aanvraag niet aan te geven dat u onder deze sectoren valt, zo loopt u niet de kans om subsidie mis te lopen.

Valt u onder de conjunctuurgevoelige sectoren (die niet onder de bovengenoemde sectoren vallen) dan is er ook in de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 een totaal van €10,6 miljoen beschikbaar gesteld per studiejaar.

De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor 5 jaar beschikbaar, tot 2025. De subsidieregeling Praktijkleren is tot nu toe beschikbaar gesteld tot eind 2022. De overheid heeft nog niet bekend gemaakt of deze subsidieregeling wordt verlengd. Voor nu is er dan helaas nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022-2023 en 2023-2024 beschikbaar komt.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de extra subsidie? Geef uw SBI code door aan ons of neem vrijblijvend contact met ons op.