Wat doen wij voor u?

Om de subsidie praktijkleren aan te vragen bij de belastingdienst is het noodzakelijk om een E-herkenning account aan te schaffen. Subsidieregelen.nl heeft een eigen E-herkenning account. Hierdoor hoeft u zelf geen account kopen en aan te maken. Dit scheelt voor u in kosten en tijd.

E-Herkenningsaccount

De subsidie Praktijkleren wordt online aangevraagd via het e-loket van RVO.
Voor deze aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Deze kan bij verschillende partijen worden aangeschaft.
Subsidieregelen.nl heeft een eigen E-herkenning account. Hierdoor hoeft u zelf geen account te kopen en aan te maken. Dit scheelt voor u in kosten en tijd.

Erkend Leerbedrijf

Met ons E-herkenningsaccount vragen wij voor u de subsidie Praktijkleren aan. Het is wel noodzakelijk dat uw bedrijf een erkend leerbedrijf is. Om dit te kunnen doen hebben wij van u een aantal documenten nodig.

Gegevens van uw bedrijf, zoals:

 • Adres
 • IBAN en BIC
 • Contact persoon
 • Kvk nummer
 • Aantal werknemers in bedrijf
 • Leerbedrijf-id (staat vaak vermeld op stage.nl)

Praktijkovereenkomst van de leerling. Hierop moet vermeld zijn:

 • Naam stagiaire
 • Opleiding (goedgekeurd door onderwijsinspectie)
 • Naam onderwijsinstelling
 • Crebocode of Crohocode
 • Leerniveau en soort stage (BOL/BBL/ HAVO etc)
 • Startdatum en einddatum

Vul het aantal weken in, waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Een week komt in aanmerking als in die week begeleiding heeft plaatsgevonden op de werkvloer. Ziekteweken/verlofweken komen niet in aanmerking. Houd bij het invullen rekening met de geldigheidsduur van de praktijkleerovereenkomst (BPVO).

Wat doen wij met de aangeleverde gegevens?

Deze gegevens leveren wij aan bij onder andere de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) en houden met hen contact. Indien er onduidelijkheden zijn of documenten ontbreken zullen wij deze bij u opvragen en vervolgens aanleveren bij RVO.

Indien u aangesloten bent bij een bepaalde cao waardoor u als werkgever afdracht doet aan een scholingsfonds kunnen we mogelijk hiervoor een subsidie aanvragen. Indien u nog geen account hiervoor heeft zullen wij deze voor u aanmaken en de aanvraag in orde maken.

Service

Wanneer u alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de subsidieaanvraag Praktijkleren heeft doorgegeven gaan wij voor u de subsidieaanvraag bij RVO in orde maken.
Dit gaat met behulp van ons eigen E-herkenningsaccount.

Wij zullen al het contact over de stagiaire met RVO voor u doen.
Indien wij nog belangrijke gegevens missen zullen wij met u contact opnemen en leveren aan RVO deze gegevens aan.

Opleidingsfonds

Als extra service zoeken wij ook voor u uit of u recht heeft op meerdere subsidies van de stagiaire waar u subsidie praktijkleren voor aanvraagt.
Wanneer u hierop recht heeft kunnen wij ook deze aanvraag voor u in orde maken.
We zullen in dat geval met u contact opnemen en toestemming vragen of wij deze subsidie mogen aanvragen.

Om dit te kunnen aanvragen is er vaak een account nodig bij bijvoorbeeld een opleidingsfonds. Indien u hierover niet beschikt zullen wij een account voor u aanmaken en alle stappen en contactmomenten voor u doorlopen om de subsidieaanvraag in orde te maken.