Wat houdt de subsidie in?

Subsidie Praktijkleren is een subsidie voor werkgevers. Deze subsidie wordt gegeven om tegemoet te komen voor de begeleiding van een stagiaire.

Het schooljaar 2020/2021 loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.
De subsidie Praktijkleren 2021 kan aangevraagd worden in de periode 2 juni 2021 van 09:00 tot uiterlijk 16 september 2021 17:00.

Wat houdt de subsidie praktijkleren in?

De subsidie praktijkleren wordt gegeven vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiaire/leerling. Daarnaast is de subsidie ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Deze leerlingen worden ook wel toio genoemd.

Voor wie?

De subsidie praktijkleren richt zich vooral op kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is, studenten die een opleiding volgen in de sectoren waar een tekort aan is en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Door het geven van de subsidie krijgt Nederland en u beter opgeleid personeel en zijn de studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

RVO verwacht van de werkgever dat tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf wordt bijgehouden, bewaart en op verzoek kan verstrekken. RVO controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet en kan deze gegevens opvragen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s.

Wanneer?

Vanaf 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO (speciaal Voortgezet Onderwijs), PRO (Praktijkonderwijs) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs in het vmbo onder deze subsidieregeling.
Deze subsidie kan aangevraagd worden in de periode 2 juni 2021 van 09:00 tot uiterlijk 16 september 2021 17:00. In de indieningsperiode van 2020 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2020/2021.
Het schooljaar 2020/2021 loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.
Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.

Tot Wanneer Kunt U de Subsidie Praktijkleren Aanvragen?

Hieronder ziet u hoeveel dagen u de subsidie Praktijkleren nog kunt aanvragen. Ben niet te laat en vul het aanvraagformulier snel in!